Hafan
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
Whats on

Sioe Llanarthne
Llanarthney Show

Cyfleusterau
Facilities
Cysylltwch â
Contact us
 

Croeso i wefan Neuadd Llanarthne.

Hoffwn groesawu chi i ymweld a wefan newydd ni, ac cymerwch eich amser i bori a darllen am ni. Nid ydym yn neuadd pentref mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond rydym yn darparu y pentref a'r gymuned gyda'r cyfleusterau gorau sydd ar gael yn ein hardal ac mae ein aelodau a gwirfoddolwyr yn brwdfrydig ac maer diddordeb mor awyddus ag erioed. Mae'r neuadd ar gael i'w hurio ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau yn ogystal â'r digwyddiadau sydd wedi drefnu ar hyd y flwyddyn. Mae gan y prif neuadd capasiti o 150, ystafell gyfarfod capasiti o 25. Mae na hefid ystafell swyddfa ychwanegol i fyny'r grisiau. Mae'r Oriel lloft yn dal 25 o boblhefyd. Mae cyfleusterau y gegin yn ardderchog ac yn llawn offer, yn ogystal mae na cyfleusterau anabl / merched a thoiledau dynion. gwresogi dan y llawr. system sain yn y neuadd. WIFI ar gael ac uwchben thaflunydd yn yr ystafell gyfarfod lai.

 

Welcome to the Llanarthne Hall website.

Your visit is very welcome and please take your time to browse and read all about us. We are not the biggest of village halls within Carmarthenshire but we provide the village and community with the best facilities available in our area and our members and volunteers are enthsiastic and interest is as keen as ever. The hall is available for hire for a variety of events as well as the events that are layed on throughout the year. The hall has a 150 capacity main hall, 25 capacity meeting room and an additional meeting room/office upstairs.  The Gallery can accommodate a further 25 people.  Kitchen facilities are excellent and fully equipped, as well as disabled/ladies and gents toilets.  Underfloor heating.  Sound system within the hall.  WIFI available and overhead projector in the smaller meeting room.

 

Digwyddiadau / Whats on


 

Lluniau Sioe Llanarthne
dros y blynyddoedd diwethaf

Llanarthney Village Show Photos
over the last few years