Hafan
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
Whats on

Sioe Llanarthne
Llanarthney Show

Cyfleusterau
Facilities
Cysylltwch â
Contact us

Cyfleusterau / Facilities

 

Maer Prif Neuadd yn gallu eistedd 150. Mae wedi cael ei ddefnyddio dros y blynyddoedd ar gyfer amrywiaeth o wahanol achlysuron a digwyddiadau, gan gynnwys Cyngherddau, Ciniawau , Priodasau, Bedyddiadau, Ffeiriau Crefft, Fetes, ac ar gyfer digwyddiadau Clubiau a Dosbarthiadau gwahanol, fel Yr Urdd, Zumba, Celf Blodau, Dawnsio Gwerin, Ioga yn ogystal ar gyfer beirniadu ar gyfer Sioe Flynyddol Llanarthne.

The main hall has a capacity of 150 seated. It has been used over the years for a variety of different functions and events, including Concerts, Diners, Weddings, Christenings, Craft Fairs, Fetes, and for different Club events and Classes including, The Urdd, Zumba, Floral Art Classes, Dawnsio Gwerin, Yoga as well for judging for the Llanarthne Annual Show.


Oriel / Gallery

Gall yr Oriel sydd i fyny'r grisiau eistedd 25 o bobl. Mae o safbwynt freintiedig wrth fynychu'r gwahanol ddigwyddiadau yn y Neuadd.

The upstairs Gallery can accomodate 25 persons seated. It is of an advantaged view
when attending the different events at the Hall.Ystafell Cyfarfod / Meeting Room

Mae'r gan yr ystafell gyfarfod gapasiti o 25 o bobl. Gall yr ystafell cael ei llogi ar gyfer nifer o gyfarfodydd gwahanol ar gyfer clybiau, sefydliadau, neu Gymdeithasau. Mae ganddo'r fantais o ddefnyddio Taflunydd osod Nenfwd a Sgrin Fawr.

The meeting room has a capacity of 25 persons. The room can be hired for the use of different meeting for Clubs, Organisations, or Associations. It has the advantage of the use of a Ceiling mounted Projector and Big Screen.


Y Gegin / Kitchen

Mae'r gegin yn fodern ac gyda offer da gyda phob teclyn y gallwch feddwl. Mae ganddo ddwy deor gwasanaethu, un ar gyfer digwyddiadau y tu allan a'r llall yn gwasanaethu y brif neuadd. Mae wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth dros y blynyddoedd, i paratoi bwydydd poeth a bwffe o brechdanau, i gŵn poeth ar Noson Tân Gwyllt.

The kitchen is modern and well equiped with every utensil you can think of. It has two serving hatches, one for outside events and the other serves the main hall. It has been well used over the years, preparing both hot foods and buffets from set meals and sandwiches, to hot dogs on Fireworks Night.


Maes Parcio / Car Park

Mae gan y neuadd faes parcio mawr i ochr a chefn y neuadd, a gall ddarparu ar gyfer nifer fawr o geir.

The hall has a large car park to the side and rear of the hall, and can accomodate a large number of cars.


Maes Chwarau Cofio Margaret Bowen
Margaret Bowen Memorial Playing Fields

Mae gydar Neuadd ardal fawr a chaeau chwarae, sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau gan gynnwys, y Noson Tân Gwyllt ac fel lleoliad ar gyfer Sioe Bentref Llanarthne.

The hall has got a large area and playing fields, that has been used for a variety of different events including, Fireworks and Bonfire Night and as the setting for the Llanarthne Village Show.

   

 

Digwyddiadau / Whats on


 

Lluniau Sioe Llanarthne
dros y blynyddoedd diwethaf

Llanarthney Village Show Photos
over the last few years